Vědecká činnost

Aktuálně řešené projekty

 

Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO

loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/09. 0109

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 16 002 380,- Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. října 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2012

Poskytovatel:

Anotace projektu

Projekt se zabývá procesem komunikace v kontextu týmové práce, intersektorální nebo mezinárodní projektové spolupráce, komunikace mezi vědeckou komunitou a soukromým sektorem, prezentace vědy směrem k tvůrcům politiky, komunikace vědy směrem k budoucím vědcům a popularizace vědy směrem k široké veřejnosti.

Cíle projektu

Projekt navrhuje systém vzdělávání založený na rozvoji TEORETICKÝCH a PRAKTICKÝCH dovedností. TEORETICKÝ PILÍŘ výuky je založen na realizaci série seminářů ve třech odborných tematických modulech:

 • A. ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍCH KOMUNIK. DOVEDNOSTÍ;
 • B. MARKETING A NÁSTROJE KOMUNIKACE VĚDY;
 • C. NOVÉ METODY PROPAGACE A KOMUNIKACE VE VĚDĚ.

PRAKTICKÝ PILÍŘ výuky je založen na realizaci skutečné komunikační kampaně - pilotního projektu NANO. Tato část výuky má za cíl implementovat teoretické poznatky v praxi a zároveň je zpětnou vazbou pro řešitele MUNRO (identifikuje případně další potřeby v oblasti teoretické výuky = doplnění TEORETICKÉHO PILÍŘE).

Aktivity projektu

 • 45 pilotních kurzů
 • Publikace Komunikace ve vědě
 • Animované a dokumentární filmy se zaměřením na problematiku nanotechnologií
 • Soutěž NANObyART
 • Konference „Komunikace ve vědě“

Webové stránky projektu

 

 

 

TE-ERA

OP VK oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání - " Technologické kompetence pro Evropský výzkumný prostor", partner projektu s finančním příspěvkem, koordinátor projektu TU Liberec.

Pozice: Regionální manažer projektu za FMK UTB Zlín.

kontakt
foto Tomáš Šula
Pedagog
Mgr. Tomáš Šula

Místnost: 125 U44
tel.: 576 034 405
mobil: 739329998
email: sula@fmk.utb.cz

Konzultační hodiny:
ut: 10:00 - 12:00
kombi: vždy po výuce
ostatní časy dle PŘEDEŠLÉ dohody

Další informace:
Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle. ***Henry Ford***
Ročníková práce

Metodika ročníkové práce ke staženízde:

metodika-rocnikove-prace.rtf [ 124.79 kB, RTF ]

 

Jak citovat - velice poučné shrnutí z VŠE

CV
Citace

Používejte www.citace.com

 

Nová citační norma ke dni 26.8.2011 ke stažení zde: http://sites.google.com/site/novaiso690/

pozn: Převzato od Univerzitní knihovny ZČU v Plzni

 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality | UMK/ANWEB | UMK/MARST | UMK/MEMK2 | UMK/EMAR1 | UMK/MEMK3 | UMK/MARZP | UMK/MAKO3 | UMK/KMEM2 | UMK/KEMA1 | UMK/KMAK3 | UMK/KVS1,2 | Ročníková práce | CV | Vědecká činnost | Citace | Admin