Markstrat pro 5. ročník MK 2011/2012

Informace pro studenty

Předmět KMK/MARST - Marketingové strategie

 

 

Vážení studenti,

v rámci předmětu "MARST - Marketingové strategie" budete mít možnost procvičit si řadu dovedností získaných v průběhu Vašeho dosavadního studia a praxe pomocí strategické simulace. Věříme, že tato zkušenost pro vás bude zajímavá a přínosná. Vezměte prosím na vědomí, že tato simulace je sice hrou, ale že má svá pevná pravidla. Jedno z nejdůležitějších se týká dodržování stanovených termínů pro odeslání výsledků vašich rozhodnutí ke zpracování. Deadline pro odeslání výsledků jednotlivých kvartálů jsou uvedeny v přiloženém časovém plánu; pro zdárný průběh semestru je bezpodmínečně nutné jej dodržet. Deadline vždy kontroluje server v USA, tedy není možné ho jakýmkoli způsobem v čase posunout.

 

Pro zdárné zahájení a pro hladký průběh simulace je třeba:

  • Vytvořit jednotlivé týmy a pomocí webu www.marketplace6.com se přihlásit do simulace (postup přihlášení viz níže)

 

  • Vtýmech musí být:
  • Studenti rozumějícího anglickému textu (simulace je ve velmi jednoduché angličtině);
  • pokud možno alespoň jednoho člena, který má kdispozici PC s připojením na Internet např. na kolejích (k dispozici jsou Vám samozřejmě počítačové učebny FMK vrámci rozvrhu. (Z hlediska „konkurenčního boje" a ochrany citlivých informací je však výhodné řešit klíčové otázky vdostatečném „soukromí");
  • osoby, které jsou schopny převzít odpovědnost za marketing, finance a výrobu;
  • celkový počet studentů je 5 vkaždém týmu.

 

Uzavření registrací do týmů bude provedeno na cvičení 06.10.2011 ZS ak.roku 2011/2012

Kdo se nestane členem žádného týmu, nebude moci získat hodnocení z tohoto předmětu.

 

 

V případě potřeby kontaktujte:

Mgr. Tomáš Šula, tel.: 57 603 4405, e-mail: sula@fmk.utb.cz

 

 

Cvičení jsou koncipována jako eLearningová.  

 

 

Student sign up:

1. Purchase a Marketplace Student License Number (dostanete na cvičení 06. 10. 2011)

2. Go to: http://www.marketplace6.com.

3.  Getting started

4. Enter the Student License Number.

5. Enter the Game/Team ID to locate your game, or find your game in the listings by school, instructor, course and team.

 

6. Choose the Team number assigned to you by the instructor.

7. Fill in the contact information and choose a password.

 

 

 

kontakt
foto Tomáš Šula
Pedagog
Mgr. Tomáš Šula

Místnost: 125 U44
tel.: 576 034 405
mobil: 739329998
email: sula@fmk.utb.cz

Konzultační hodiny:
ut: 10:00 - 12:00
kombi: vždy po výuce
ostatní časy dle PŘEDEŠLÉ dohody

Další informace:
Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle. ***Henry Ford***
Ročníková práce

Metodika ročníkové práce ke staženízde:

metodika-rocnikove-prace.rtf [ 124.79 kB, RTF ]

 

Jak citovat - velice poučné shrnutí z VŠE

CV
Citace

Používejte www.citace.com

 

Nová citační norma ke dni 26.8.2011 ke stažení zde: http://sites.google.com/site/novaiso690/

pozn: Převzato od Univerzitní knihovny ZČU v Plzni

 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality | UMK/ANWEB | UMK/MARST | UMK/MEMK2 | UMK/EMAR1 | UMK/MEMK3 | UMK/MARZP | UMK/MAKO3 | UMK/KMEM2 | UMK/KEMA1 | UMK/KMAK3 | UMK/KVS1,2 | Ročníková práce | CV | Vědecká činnost | Citace | Admin