Profesní životopis

 

Vzdělání:

Střední všeobecně vzdělávací škola Mikulov (abs.1967), maturita

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor filozofie a pol. ekonomie (abs. 1974)  diplomová práce Etika Marie Ossowské, Mgr.

Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, postgraduální studium, obor žurnalistika (1989–1991), závěrečná postgraduální práce Étos batismu v kultuře 20. a 30. let

Karlova univerzita, Fakulta sociálních studií, dizertační práce Žurnalistický étos v kontextu v kontextu vývoje české společnosti po r. 1989, (2003), Ph.D.

 

Praxe:

1977–1981 Okresní knihovna Prostějov, knihovnice

1981–1987 Okresní knihovna Zlín, Městská knihovna Otrokovice, knihovnice

1988–1989 Knihovna Fakulty technologické Zlín, knihovnice

1989–1996 redaktorská praxe v médiích (Tep Zlín, AZ Rádio Zlín, Svobodné slovo)

1996–2004 Masarykova univerzita Brno, asistentka a odb. asistentka katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, od r. 2004 externě

2004 – doposud, Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací, odb. asistentka

             

 

Publikační činnost (výběr z poslední doby):

NAVRÁTILOVÁ, S.: Mediální sféra české společnosti po r. 1989: Normativní a axiologické aspekty. Pp 255–282. In: Média a realita. FSS MU, Brno 2004, ISBN 80-210-3308-8

NAVRÁTILOVÁ, S.–JEŘÁBKOVÁ, O. (eds.): Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů. Otevřená společnost o.p.s. Praha, Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov. Horní Slavkov 2004. Pp. 64. ISBN 80-903331-4-1

Překlady:

OSSOWSKÁ, M.: Měšťanská morálka. Přel. Svatava Navrátilová. Doslov Miloslav Petrusek. Accademia, Praha 2012. 436 s. ISBN 978-80-200-2053-6.

 

Pobyt v zahraničí:

 

Studijní pobyty s vlastními přednáškami v délce 1 týdne na univerzitách ve Vratislavi,        Katovicích (2001, 2002), Polsko.

Vystoupení na konferencích v Katovicích a Řešově (2003), Polsko.

Přednášky a vedení seminářů na Wirtschaftsuniversität Wien 2x, letní semestr 2001 a  letní semestr 2005 (24 hod), Rakousko, vystoupení na konferenci ve Vratislavi 2006 a na I. Polsko-česko-slovenském fóru  komunikačních a politických věd ve Walbrzychu (2008).

 

 

 

Oblast odborného zájmu:

 

Žurnalistika

Profesní etika

Mediální výchova

Projektová výuka

 

Granty

Řešitelka grantů a spoluřešitelka grantů Vzdělávací nadace Jana Husa (Žurnalistická etika, Praktická environmentální žurnalistika) a Open Fund Society (Mediální výchova pro střední školy).

Poslední řešené granty: Etika reklamy, 2005-2007 (VNJH) pro FMK UTB, E-learningová výuka žurnalistické etiky, 2006 (Masarykova univerzita Brno), spoluřešitelka grantu MŠMT Komplexní pojetí mediální výchovy ve Zlínském kraji (2006)

 

Vyučované předměty (výběr):

Média v marketingových komunikacích (FMK UTB)

Etika (FMK UTB)

Profesní etika (FMK UTB)

Úvod do žurnalistické etiky (MU Brno)

kontakt
foto Svatava Navrátilová
Pedagog
Svatava Navrátilová Ph.D.

Místnost: Budova U 44, pracovna č.124
tel.: není
mobil: viz Skype
email: tasks.navrati@centrum.cz

Konzultační hodiny:
Pátek: pro kombin.studium, jinak dle dohody
prostřednictvím mailu a Skypu

Další informace:
externí vyučující Skype: svatava.navrátilová
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Výuka | Profesní životopis | Admin