KFILO (ZS 2012)

KFILO (zimní semestr 2012)

Tematické okruhy: Co je vědění, čím se zabývá filozofie, jak se táže filozof, epistemologie, ontologie, logika, filozofie vědy. 

 

Způsob ukončení : předmět je ukončen písemným testem. Otázky budou zadávány z literatury doporučené k jednotlivým tématům, částečně rovněž z témat, která budou předmětem přednášek. 

Základní literatura: Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha : Dokořán, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7363-192:

Přednáška 19. 10. 2012

a) Vědění, gramotnost, literacy, numeracy, funkční negramotnost; T. W. Adorno - Teorie polovzdělanosti; K. P. Liessmann - Teorie nevzdělanosti (Academia: Praha 2008) oč jde: smysl, význam, souvislosti, pochopení; preference společnosti vědění

b) filozofické fundamentum v podobě otázek; jak uvažuje filozof: tvrzení, argumenty, vysvětlení, důkazy; jak se táže filozof: sókratovská otázka "Co je X?" a jak jí rozumět, příklady z dialogů Menón a Lachés; cíle: explikace pojmů, vytváření a analýza argumentů a teorií, promýšlení jejich předpokladů, důsledků a vzájemných vztahů;

Přednáška 2. 11. 2012

Otázky a problémy ontologie, pravda a teorie pravdy.

Literatura: Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha : Dokořán, 2008., kapitola Ontologie, Filozofie mysli 

Přednáška 30. 11. 2012

Epistemologie  - kdy můžeme říci, že něco víme; jak zdůvodnit naše přesvědčení a jaké jsou jeho zdroje (smysly, rozum, paměť, autorita, introspekce); empirismus, racionalismus; fundacionalismus a koherentismus; co je teorie, hypotéza a fakt; explikace pojmu poznání, věrohodné a platné poznání, priorita vědy při získávání faktů, co umožňují vědecké teorie. 

Doporučená literatura: Peregrin, Jaroslav: "Filozof?? A to se nemůžete živit nějak poctivě?"; Kapitoly Relativismus a postmoderna aneb Má každý svou pravdu?  Epistemologie aneb Jak můžeme o světě něco vědět? In: Peregrin 2008, s. 39-62.  

Pro ty, kdo chtějí vědět více o epistemologii: Platón. Menón. Praha : Oikoymenh 1994; Descartes, René. Meditace o první filosofii. Praha : Oikoymenh 2001, I-II. Meditace; Locke, John. Esej o lidském rozumu. Praha : Svoboda 1984; Quine, Willard van Orman. Povaha poznání přírody. In: W.V.O. Quine. Vybrané články k ontologii a epistemologii. Edts.Tomáš Marvan a Ludmila Dostálová. Plzeň : KF FF ZČU Plzeň 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná literatura:

Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha : Dokořán, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7363-192

 

 

Studijní pomůcky:

Popkin, R.H./Stroll,A.: Filozofie pro každého. Ivo Železný: Praha 2000.  

Law, Stephen. Filozofická gymnastika. 25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Přeložil Petr Pálenský. Praha: Argo, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7203-882

Stanford Encyclopedia of Philosophy; Internet Encyclopedia of Philosophy - pomůcka pro vysvětlení pojmů, historicky, systematicky, kvalitně + literatura

Internetová jazyková příručka - když píšete a nejste si jisti, zda správně.

Ted: Ideas worth spreading - chcete, aby vám doma přednášeli špičkoví vědci? Přednášky v délce od 15 do 30 minut, témata dle vědeckých disciplín a oborů. 

Pomůcky pro psaní odborných textů: Guidelines on Writing a Philosophy Paper; Stephen's Guide to the Logical Fallacies

 

kontakt
foto Radim Brázda
Pedagog
Doc. PhDr. Radim Brázda Dr.

Místnost: U 44
email: brazda@phil.muni.cz

Konzultační hodiny:
ZS 2012 sudé čtvrtky 16-18; dle rozvrhu a domluvy 19.10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. Doporučuji domluvu mailem předem na přesnou hodinu; pro konzultace jsem k dispozici rovněž na KF FF MU v Brně.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Etika | Filozofie | Neklasická logika | Relaxace | Admin