FILO 1 (ZS 2012)

FILO1 ZS 2012

Program přednášek

Čím se zabývá filozofie, jak se táže filozof; epistemologie, ontologie/metafyzika, logika, etika, filozofie jazyka, politická filozofie, filozofie náboženství. Cílem přednášek je představit základní filozofické disciplíny prostřednictvím vybraných otázek a problémů a ukázat vám, že filozofie může být prospěšná pro studium jakéhokoli oboru na univerzitě.  

 

Organizační pokyny:

1) Přednáška 20. 9. 2012 se nekoná. Přednášející je na konferenci. Vaším úkolem je samostudium povinné literatury: Peregrin, Jaroslav: "Filozof? A to se nemůžete živit nějak poctivě?" Přečtěte si, promyslete, zapište hlavní teze a tvrzení – písemně zpracujte na 1 stranu, vytiskněte a odevzdejte na přednášce 18. 10. 2012. Do vaší přípravy můžete zakomponovat vaše odpovědi na otázky:

Jaké klíčové kompetence filozofie Peregrin v textu zdůrazňuje?

V jakém vztahu je podle vás filozofie a věda?

Jaká je vaše představa o činnosti filozofa a čím by se podle vás filozofie měla zabývat?

Může být filozofie nějak „užitečná“? A je kritérium „užitečnosti“ rozhodující?

Podívejte se rovněž na krátké video s B. Russellem. Vlastními slovy zkuste říci, co Russell zdůrazňuje. Co byste v podobné situaci a v omezeném čase zdůraznili vy?

 

Sledujte zde průběžně uváděné pokyny ke studiu.

 

2) Přednáška 4. 10. 2012 – probíhá rovněž bezkontaktním způsobem, tedy samostudiem. 

Úkoly pro samostudium:

1) Přečtěte si kapitolu Ontologie aneb Z čeho všeho se skládá svět. (In: Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008.

2) Vypište si hlavní teze a tvrzení

3) Na základě četby si zkuste samostatně odpovědět na následující otázky: a) Čím se zabývá ontologie a proč? b) Co jsou kategorie? c) Jaký problém promýšlel I. Kant (v návaznosti na D. Huma)? d) Pokud pro zkoumání kategorií nehodláme prozkoumávat svět ani analyzovat strukturu našeho rozumu, jakým jiným způsobem ještě můžeme postupovat? 

4) Vypracujte si poznámky a odpovědi na 1 stranu, vytiskněte a odevzdejte prosím na přednášce 18. 10. 2012.

 

 

Témata kontaktních přednášek (od 18. 10. 2012)

Ontologie - Proč existuje něco a ne nic? Proč věci trvají?

Epistemologie (filozofie: racionalita, argumentace, skepse, kritičnost; jak se táže filozof - příklady z Platónových dialogů Menón a Lachés: obecné pojmy, tázání na podstatu, analýza pojmů, konceptuální analýza; čím se zabývá epistemologie, co je znalost, co je vědění, za jakých podmínek mohu něco vědět; Edmud Gettier a pochyby o tradiční definici znalosti; podmínky poznání - podmínka přijetí, podmínka pravdivosti a podmínka ospravedlnění.

Povinná literatura: Epistemologie aneb Jak můžeme o světě něco vědět? In: Peregrin, 2008, s. 52-62.

 

Pravda, relativismus, teorie pravdy a kritéria pravdivosti   

Povinná literatura: Relativismus a postmoderna aneb Má každý svou pravdu? In: Peregrin, 2008, s. 39-51.

Co je mysl a jak funguje? Problém mysli a těla. Jaké je to být netopýrem? Mohu vědět, jaké je to být někým jiným? Mohou stroje přemýšlet?

Logika - co, proč, jak a k čemu?

 

Věda

Způsob ukončení

Předmět je ukončen písemným testem. Otázky budou zadávány z povinné literatury uvedené k jednotlivým tématům, částečně rovněž z témat, jež budou předmětem přednášek. Rovněž musíte odevzdat písemné přípravy ze zadaného samostudia.

 

Další doporučená studijní literatura

 

Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7363-192

Law, Stephen. Filozofická gymnastika. 25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Přeložil Petr Pálenský. Praha: Argo, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7203-882

Popkin, R.H./Stroll,A.: Filozofie pro každého. Praha: Ivo Železný 2000. 

 

Klasifikační stupnice

  

 

A

91 – 100 %

D

68 – 75 %

B

84 – 90 %

E

60 – 67 %

C

76 – 83 %

F

méně než 60 %

 

 

 

 

Další odkazy

Stanford Encyclopedia of Philosophy; Internet Encyclopedia of Philosophy - pomůcka pro vysvětlení pojmů, historicky, systematicky, kvalitně + literatura

Internetová jazyková příručka - když píšete a nejste si jisti, zda správně.

Ted: Ideas worth spreading - chcete, aby vám doma přednášeli špičkoví vědci? Přednášky v délce od 15 do 30 minut, témata dle vědeckých disciplín a oborů. 

Pomůcky pro psaní odborných textů: Guidelines on Writing a Philosophy Paper; Stephen's Guide to the Logical Fallacies

 

kontakt
foto Radim Brázda
Pedagog
Doc. PhDr. Radim Brázda Dr.

Místnost: U 44
email: brazda@phil.muni.cz

Konzultační hodiny:
ZS 2012 sudé čtvrtky 16-18; dle rozvrhu a domluvy 19.10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. Doporučuji domluvu mailem předem na přesnou hodinu; pro konzultace jsem k dispozici rovněž na KF FF MU v Brně.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Etika | Filozofie | Neklasická logika | Relaxace | Admin