KETI 2 (LS 2012)

Způsob ukončení:

Studenti vytvoří  týmy po cca 3 studentech (studenti s asociálními, vysoce individualistickými sklony nebo jinými omezeními, která jim brání pracovat v týmu , mohou zpracovat a předložit práci i samostatně) . Týmy předloží písemnou práci na samostatně vybrané téma z etiky. Při výběru a zpracování tématu je nutná jasná identifikace tématu, naznačení přímé souvislosti vybraného tématu  se základními problémy etiky, argumentace, možné námitky, jasné závěry, přesné uvedení veškeré použité odborné literatury (NE Wikipedie, NE Aktuálně. cz apod.; NE přebírání ze sekundárních zdrojů; etc…). Při zpracování  se opírejte o odbornou literaturu, primární zdroje, odborné a speciální slovníky. Vybrané téma mi zástupce týmu písemně sdělí a vyčká potvrzení vhodnosti příslušného tématu.  

Rozsah: 9000 – max 12 600 znaků (5-max. 7 normostran)

Hodnotí se: 

1) Schopnost jasně a srozumitelně vymezit podstatu problému/hlavní teze.

2) Schopnost podpořit svá tvrzení argumentací.

3) Práce s primárními odbornými zdroji

4) Dodržení rozsahu práce.

Doporučuji využít možnost interní oponentury práce na dalších společných seminářích. Týmy, které chtějí své práce představit na seminářích a zdokonalit svůj text případným zapracováním části debaty k jejich textu,  mi ohlásí  úmysl vystoupit na semináři nejméně týden před příslušným seminářem. K vystoupení si mohou připravit prezentaci.

Jako týmová seminární práce může být rovněž předložen projekt komunikace vybraných hodnot,  morálních témat, norem či apelů směrem k určitým cílovým skupinám. Můžete například vyzkoušet, proč a jak je těžké komunikovat např. téma „Dodržujeme předepsanou rychlost“. Zkuste vymyslet způsob, jak přesvědčit řidiče, že dodržování tohoto jednoduchého příkazu je výhodné pro všechny účastníky provozu. Můžete např. navrhnout různé „etické“ webové stránky, které by komunikovaly určité téma z morální filozofie, uvést vynalézavé argumenty a způsoby persuase,  založit jako doprovod facebookovou stránku, podnítit a vést na ní imaginární diskusi, v níž by se objevily argumenty pro a proti. Zde se může vaše kreativita rozlétnout do netušené šíře.         

Ohlášená témata prací (s předběžnými názvy):

Etické aspekty pohřebnictví a smrti (Dana Špicarová, Vendula Konvičková, Michal Šimík, Michala Langerová)

Ne anorexii -  (Dorota Kačarovová, Eva Pšenicová, Radka Nečasová)

Spravedlivá spolecnost aneb Diskriminace v Makru (Petra Winklerová, Lucie Sklenková, Barbora Heřmanská)

Může být zákon vždy spravedlivý? (Lenka Adámková, Jana Kučerová, Jana Marešová)

Právo na usmrcení vlastního dítěte (Tomáš Čekal, Mojmír Špalek, Barbara Scavino, Barbara Vojkovská)

Pasivní kouření - pohled etiky (Marcela Krejčíková, Petra Vosátková, Lukáš Marvan)

Manipulace, zásahy a nakládání s lidským tělem (Žaneta Železná, Kamila Gregořicová, Jiří Petr, Patrik Lorenz, Pavel Rosman)

Kde končí novinářská etika - nezašel Reflex až příliš daleko? (Brokl, Černý, Otradovcová, Schwachová)  

Vejce za 7 korun aneb Hospodářská zvířata v etické perspektivě (Filip Rozsíval, L'ubomír Jankovič, Martina Šišková)

Manipulace s lidský tělem (Libuše Marková, Tomáš Kopecký)

Literatura: Brázda, R. Ethicum. Zlín, VeRBuM 2010. 

 

Materiály pro další studium

Precht, R. D., Kdo jsem? Praha, IKAR 2010.  

Nebaví vás poslouchat neustále v přehrávači hudbu? Nudí vás nucená nebo stále stejná konverzace? Choďte na procházky nebo do restaurace sami a společnost vám mohou dělat filozofové - stáhněte si do přehrávače Ethics Bites

Neuromarketing?

Evoluce morálky

Moral sense test, přemýšlejte o argumentech pro příslušná rozhodnutí.

Ethics - zde naleznete aktuální diskuse k etice v balení prestižního amerického časopisu

Ethics Matters - zde naleznete základní přehled etických teorií, témat, diskusí

Stanford Encyclopedia of Philosophy; Internet Encyclopedia of Philosophy - pomůcka pro vysvětlení pojmů, historicky, systematicky, kvalitně + literatura

Ted: Ideas worth spreading - chcete, aby vám doma přednášeli špičkoví vědci? Přednášky v délce od 15 do 30 minut, témata dle vědeckých disciplín a oborů. Témata spjatá s etikou: 

Philip Zimbardo: How ordinary people become monsters ... or heroes;

Dan Gilbert: Exploring the frontiers of happiness;

Benjamin Wallace: Does happiness have a price tag?

Daniel Goleman: Why aren’t we all Good Samaritans?

Robert Wright: How cooperation (eventually) trumps conflict a mnoho dalších.

Internetová jazyková příručka - když píšete a nejste si jisti, zda správně.

 

Pomocná základní literatura: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM 2010 

kontakt
foto Radim Brázda
Pedagog
Doc. PhDr. Radim Brázda Dr.

Místnost: U 44
email: brazda@phil.muni.cz

Konzultační hodiny:
ZS 2012 sudé čtvrtky 16-18; dle rozvrhu a domluvy 19.10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. Doporučuji domluvu mailem předem na přesnou hodinu; pro konzultace jsem k dispozici rovněž na KF FF MU v Brně.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Etika | Filozofie | Neklasická logika | Relaxace | Admin