ETIK 1 (pro studenty ÚVT FMK UTB v Uherském Hradišti)

Pokyny pro bezkontaktní výuku předmětu ETIK 1 (LS 2011)  pro  studenty ÚVT FMK UTB v Uherském Hradišti

 

1) Sledujte prosím pokyny na těchto stránkách a dbejte jich.

2) Dílčí doplnění zde budou zveřejňována v sudé týdny (v souvislosti s výukou na UTB ve Zlíně).  

3) Věnujte pozornost povinné literatuře i odkazům u jednotlivých přednášek. Závěrečné otázky testu budou koncipovány na základě povinné literatury.

4) Promyslete si téma závěrečné práce a uvědomte si, co budu na práci hodnotit.

 

Ukončení přemětu 

Předmět je ukončen zkouškou, která bude mít písemnou podobu. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je odevzdání písemné práce (a její přijetí vyučujícím). Písemný test se bude na celkovém hodnocení podílet vahou 40%, písemná práce pak vahou 60%.  Na termínu testu se domluvíme.

 

Klíčové pojmy

Deskriptivní etika, metaetika, deontická logika, normativní etika, aplikovaná etika, naturalistická etika, evoluční etika, neuroetika, new science of morality, morální emoce, morální intuice, morální rozhodování, experimentální etika, myšlenkové experimenty v etice, empirická etika.

 

Povinná literatura: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM 2010 

 

Studijní úkoly

 

10.  3. – 24. 3. 2011

Jak, co a proč;  základy etické argumentace, konstrukce a identifikace etického problému; otázky etiky; základní zdůvodnění morálky.

Přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 5-19.

Podívejte se na praktickou ukázku základních typů zdůvodnění morálního jednání: To lie not to lie? 

Kontrolní otázky a úkoly:

Jakými způsoby  lze přistoupit ke studiu etiky?

Formulujte nejméně 5 odlišných otázek, které byste položili etikovi.

Formulujte nejméně 5 otázek/problémů, který vy osobně považujete za eticky závažné.

Jak zdůvodňujeme morální přesvědčení?

Jaká jsou základní zdůvodnění morálky?

Dokážete uvést na příkladě jediné morální rozhodovací situace/morálního problému nejméně tři odlišná zdůvodnění a ospravedlnění možných rozhodnutí?  

 

24.  3. –   7. 4. 2011

A) Co a k čemu jsou myšlenkové experimenty v etice; podoby empirické etiky;  

B) New Science of Morality (aliance evoluční etiky, evoluční a kognitivní psychologie, neurověd, neuroetiky)

Přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 20- 41;

Věnujte pozornost prezentaci The Evolution of Morality; podívejte se i na současnou podobu debaty o empirickém zdůvodnění morálky, morálního rozhodování: The New Science of Morality.  

Kontrolní otázky a úkoly:

V čem spatřujete výhody a nedostatky myšlenkových experimentů v etice?

Pokuste se vytvořit bázi myšlenkového experimentu pro přiblížení problému, který považujete vy sami za morálně závažný.

 

7. 4. –  21. 4. 2011

Co a k čemu je metaetika.

Přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 73 – 98.

Dokážete nyní laikovi vysvětlit čím a proč se zabývá metaetika?

Dokážete po přečtení výše uvedeného textu obhájit stanovisko morálního relativismu?

Charakterizujte metaetický naturalismus.

Charakterizujte metaetický intuicionismus.

Vysvětlete, v čem spočívá problém tradičního emotivismu.

 

21. 4. –  5. 5. 2011

Základy aplikované etiky

Přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 160 – 185.        

 

Zadání závěrečné písemné práce 

Vyberte si jedno z následujících témat:

1) Fakty a hodnoty

TED (http://www.ted.com/) – přednáška Sama Harrise: Věda umí odpovídat na morální otázky.

Napište hlavní teze Harrisovy přednášky. Napište, jakým způsobem Harris tyto své teze obhajuje. Zamyslete se nad možnými protiargumenty. Svoje tvrzení zdůvodněte. Argumentujte.

 

2) Myšlenkové experimenty v etice

Vymyslete myšlenkový experiment, s jehož pomocí představíte etický problém, který sami považujete za závažný nebo který vás zajímá. Napište možné odpovědi. Svoje tvrzení zdůvodněte. Argumentujte.

 

3) Zdůvodnění morálky

DAWKINS, Richard. Boží blud : přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Vyd. 1. Praha : Academia, 2009. 477 s. ISBN 9788020016980 – kapitola 6. Kořeny morálky: Proč jsme dobří?

Napište hlavní Dawkinsovy teze. Napište, jakým způsobem (čím) Dawkins tyto své teze obhajuje. Zamyslete se nad možnými protiargumenty. Svoje tvrzení zdůvodněte. Argumentujte.

 

4) Faktory rozhodování

TED (http://www.ted.com/) – přednáška Barryho Schwartze: O paradoxu volby.

Napište hlavní teze Schwartzeho přednášky. Napište, jakým způsobem (čím) Schwartz tyto své teze obhajuje. Zamyslete se nad možnými protiargumenty. Zamyslete se nad faktory, které ovlivňují naše rozhodování. Svoje tvrzení zdůvodněte. Argumentujte.

 

5) Vyberte si vlastní téma (musí jednoznačně patřit do etiky) a při jeho zpracování postupujte stejně jako v předchozích případech

 

Pracujte samostatně. Plagiáty budou automaticky hodnoceny jako nevyhovující.

Pokud využijete při zpracování své práce nějakou další literaturu, je třeba ji uvést.

 

Rozsah práce: 1 800 znaků (± 200 znaků)

Práci odevzdejte v tištěné podobě na přednášce, nejpozději do 10. 6. 2011.  Písemné práce neposílejte mailem!

 

Co se bude hodnotit

1) Schopnost jasně a srozumitelně vymezit podstatu problému/hlavní teze.

2) Schopnost podpořit svá tvrzení argumentací.

3) Dodržení rozsahu práce.

 

Materiály k dalšímu studiu 

Precht, R. D., Kdo jsem? Praha, IKAR 2010. Nebaví vás poslouchat neustále v přehrávači hudbu? Nudí vás nucená nebo stále stejná konverzace? Choďte na procházky nebo do restaurace sami a společnost vám mohou dělat filozofové. Stáhněte si do přehrávače Ethics Bites

The ethical marketeer; Corporate Accountability and Ethics

Neuromarketing?

Moral sense test, přemýšlejte o argumentech pro příslušná rozhodnutí.

Ethics - zde naleznete aktuální diskuse k etice v balení prestižního amerického časopisu

Ethics Matters - zde naleznete základní přehled etických teorií, témat, diskusí

Stanford Encyclopedia of Philosophy; Internet Encyclopedia of Philosophy - pomůcka pro vysvětlení pojmů, historicky, systematicky, kvalitně + literatura

Internetová jazyková příručka - když píšete a nejste si jisti, zda správně.

kontakt
foto Radim Brázda
Pedagog
Doc. PhDr. Radim Brázda Dr.

Místnost: U 44
email: brazda@phil.muni.cz

Konzultační hodiny:
ZS 2012 sudé čtvrtky 16-18; dle rozvrhu a domluvy 19.10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. Doporučuji domluvu mailem předem na přesnou hodinu; pro konzultace jsem k dispozici rovněž na KF FF MU v Brně.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Etika | Filozofie | Neklasická logika | Relaxace | Admin