ETIK 1 (LS 2012)

Ukončení přemětu 
Předmět je ukončen zkouškou, která bude mít podobu písemného testu. Písemný test bude zadán z povinné litaratury - Ethicum, kap. Úvodní poznámka (s.5-19); The New Science of Morality (s.30-41); Metaetika (73-112); Normativní etika (131-159). 
 
Klíčové pojmy
Deskriptivní etika, metaetika, deontická logika, normativní etika, aplikovaná etika, naturalistická etika, evoluční etika, neuroetika, new science of morality, morální emoce, morální intuice, morální rozhodování, experimentální etika, myšlenkové experimenty v etice, empirická etika.
 
Povinná literatura: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM 2010 
Témata přednášek 

1) Jak, co a proč;  základy etické argumentace, konstrukce a identifikace etického problému; otázky etiky; základní zdůvodnění morálky.

Přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 5-19.

Podívejte se na praktickou ukázku základních typů zdůvodnění morálního jednání: To lie not to lie? 

Kontrolní otázky a úkoly:

Jakými způsoby  lze přistoupit ke studiu etiky?

Formulujte nejméně 5 odlišných otázek, které byste položili etikovi.

Formulujte nejméně 5 otázek/problémů, který vy osobně považujete za eticky závažné.

Jak zdůvodňujeme morální přesvědčení?

Jaká jsou základní zdůvodnění morálky?

Dokážete uvést na příkladě jediné morální rozhodovací situace/morálního problému nejméně tři odlišná zdůvodnění a ospravedlnění možných rozhodnutí?  

 

2) Co a k čemu jsou myšlenkové experimenty v etice; podoby empirické etiky; New Science of Morality (aliance evoluční etiky, evoluční a kognitivní psychologie, neurověd, neuroetiky)

Přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 20- 41;

Věnujte pozornost prezentaci The Evolution of Morality; podívejte se i na současnou podobu debaty o empirickém zdůvodnění morálky, morálního rozhodování: The New Science of Morality.  

Kontrolní otázky a úkoly:

V čem spatřujete výhody a nedostatky myšlenkových experimentů v etice?

Pokuste se vytvořit bázi myšlenkového experimentu pro přiblížení problému, který považujete vy sami za morálně závažný.

2a) Doplňující text k přednášce 5. 4.:  Ethicum, kapitoly:  Může mít to, co je, vliv na to, co být má? (s.56-59), Je a má býti aneb Věda může odpovídat na morální otázky (59-61), Existuje-li bůh, pak je vše dovoleno (61-67). Má být, protože je - jak může věda determinovat hodnoty (67-72). Prosím přečíst, poznamenat dotazy a případné diskusní příspěvky na další přednášku.  Tématem další přednášky (19. 4.) bude přehledné shrnutí problematiky metaetiky a konsekvencí některých metaetických problémů.  

3) Co a k čemu je metaetika.

Přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 73 – 98.

Dokážete nyní laikovi vysvětlit čím a proč se zabývá metaetika?

Dokážete po přečtení výše uvedeného textu obhájit stanovisko morálního relativismu?

Charakterizujte metaetický naturalismus.

Charakterizujte metaetický intuicionismus.

Vysvětlete, v čem spočívá problém tradičního emotivismu.

 

4) Normativní etika - přečtěte si: Brázda, R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 131-159. 

Tato čát je zařazena pro samostudium z důvodu neřízeného odpadnutí dvou přednášek (Viz přednáška zahraničního hosta a rektorského Dne sportu). 

 

 

 
Materiály k dalšímu studiu 
Precht, R. D., Kdo jsem? Praha, IKAR 2010. Nebaví vás poslouchat neustále v přehrávači hudbu? Nudí vás nucená nebo stále stejná konverzace? Choďte na procházky nebo do restaurace sami a společnost vám mohou dělat filozofové. Stáhněte si do přehrávače Ethics Bites
Moral sense test, přemýšlejte o argumentech pro příslušná rozhodnutí.
Ethics - zde naleznete aktuální diskuse k etice v balení prestižního amerického časopisu
Ethics Matters - zde naleznete základní přehled etických teorií, témat, diskusí
Stanford Encyclopedia of Philosophy; Internet Encyclopedia of Philosophy - pomůcka pro vysvětlení pojmů, historicky, systematicky, kvalitně + literatura
Internetová jazyková příručka - když píšete a nejste si jisti, zda správně.
kontakt
foto Radim Brázda
Pedagog
Doc. PhDr. Radim Brázda Dr.

Místnost: U 44
email: brazda@phil.muni.cz

Konzultační hodiny:
ZS 2012 sudé čtvrtky 16-18; dle rozvrhu a domluvy 19.10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. Doporučuji domluvu mailem předem na přesnou hodinu; pro konzultace jsem k dispozici rovněž na KF FF MU v Brně.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Etika | Filozofie | Neklasická logika | Relaxace | Admin