Konzultace v zimním semestru

10. 10. 2017

Informace pro studenty, prezenční i kombinované formy, kterým vedu diplomové práce:

rezervujte si svoji půlhodinu konzultace e-mailem na adrese pavla.kotyzova@seznam.cz.

Těším se na vás v pátek 20. 10. od 10:30 do 13:00 hod.

Kotyzová

1. 9. 2017

Pravidla pro konzultaci

 

Konzultace diplomových prací probíhají v e-mailem dohodnutých časech v konzultačních hodinách.

Doporučuji sjednat si termín v předstihu. Mailem navrhněte dva či tři termíny. Studenti prezenční v pondělí dopoledne, studenti kombinované formy v pátek. Před konzultací vždy zašlete text ve Wordu e-mailem tři dny předem.

V případě emailových konzultací položte jasně formulované otázky. 

U předem zasílaných materiálů nechybí titulní stránka se jménem studenta, typem práce, názvem práce.
Pište v šabloně. Přikládejte stránku s cílem práce, seznam literatury.

Pro udělení zápočtu za zimní semestr musí být realizovány tři konzultace a splněny podmínky:

Úvodní setkání (mimo počet povinných konzultací): diskuze o diplomové práci, vyjasňování zaměření.

První konzultace - osobní: Před konzultací zašlete jasnou představou o své práci, o cíli (co chcete zjistit, k čemu chcete dospět) a účelu práce, o předpokládané CS, uvažované hlavní zdroje, předpokládané metody a postup, ideálně hrubý nástin struktury a předběžný název práce (termín: nejpozději polovina listopadu).

Druhá konzultace: rozpracovaná teoretická část, cca 30 %, představa o výzkumných otázkách (nikoliv otázek ve výzkumu, pokládaných respondentovi), literatura podle normy včetně aktuálního seznamu (termín: listopad - prosinec).

Doporučuji respektovat citační normu Harvardský systém, viz www.citace.com. Je zde velmi srozumitelně vysvětlena.

Třetí konzultace: Teoretická část 100 %, formulace výzkumných otázek, jasný postup, návrh Zásad DP, cíl projektové části, literatura podle normy včetně aktuálního seznamu (termín: prosinec – leden). Jinak nebude zápočet udělen.

Zásady diplomových prací: zjistěte si způsob zápisu ve starších diplomkách (forma: Proveďte, analyzujte, zhodnoťte apod). Připravte text, ve kterém uvedete stěžejní body vaší práce, podle osnovy, kterou jsme dříve spolu odsouhlasili. Doplňte literaturou, zápis dle normy, cca 5 nejdůležitějších titulů. Pošlete emailem v těle zprávy na pavla.kotyzova@seznam.cz. Okomentuji, případně doplním a upravím, poté Vy vložíte do Stagu, vytisknete 2x, podepíšete a přinesete k podpisu mně (kancelář FMK pro mne). Podepsané námi oběma odevzdáte. Bude vloženo do vaší práce jako závazný postup její realizace.

E-mailové konzultace jen ve výjimečných případech po dohodě, s jasně formulovanými konkrétními dotazy, s označeným místem v textu.

Kotyzová

 

 

kontakt
foto Pavla Kotyzová,
Pedagog
PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Místnost: U 44-124
email: pavla.kotyzova@seznam.cz

Konzultační hodiny:
zpravidla v pondělí dopoledne, čas podle dohody, KS v pátek ve dnu výuky, čas vždy po předchozí domluvě termínu e-mailem
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality | KONZULTACE | ARCHÍV | KOPRD 2017-18 | Admin