PR pro FAI

Public relations pro studenty FAI

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro získání zápočtu je nutné splnit podmínky aktivní účasti na seminářích (docházka)a absolvovat zápočtový test.   
Pro ukončení předmětu je nutné odevzdat seminární práci do stanoveného termínu.   

Témata seminární práce:
1. Role media relations.
2. Jak získat novináře na svoji stranu?
3. Vliv interních PR na firemní kulturu.
4. Role PR v komunikačním mixu.
5. Firemní image jako strategický cíl.
6. Zásady krizové komunikace.
7. Krize jako příležitost.
8. Sponzoring a jeho využití v komunikační strategii.
... případně další témata po dohodě s garantem předmětu

Literatura a zdroje informací:
Clarke Caywood, Public relations (Computer Press)
Václav Svoboda, Public relations moderně a účinně (Grada Publishing)
Věrčák, Girgašová, Liskařová, Media relations není manipulace (Ekopress)
Petr Němec, Public relations, komunikace v konfliktních a krizových situacích (Management Press)
Petr Němec, Public relations, praxe komunikace s veřejností (Management Press)
Ian Brooks, Firemní kultura (Computer Press)
Mark N. Clemente, Slovník marketingu (Computer Press)
Steve Wilson, Real People, Real Crises: An Inside Look at Corporate Crisis Communications
odborné časopisy, internetové zdroje, články, bloggy, oborová diskusní fóra ....

Prezentace z přednášek najdete pr-uvod-fai.ppt, pr-media-fai.pptpr-interni-fai.pptpr-kriz.kom-fai.ppt ,   pr-sponzoring-fai.ppt

kontakt
foto Olga Jurášková, Ph.D.
Pedagog
doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Místnost: FMK U44, č. 206
tel.: 576 034 435
mobil: 724 209 483
email: ojuraskova@fmk.utb.cz

Konzultační hodiny:
úterý 9 - 11
pátek 9 - 11 (sudý, pro kombinované studenty)
consultation: tuesday 9 - 11 a.m.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Úvodní informace | Public relations 1 | PR pro FAI | Seminář k DP | Prezentace | Admin