PRON1,2

PROJEKTY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Kurz je určen pro studenty 1. a 3. ročníku bakalářského stupně a dále 1. (ZS 2. ) ročníku stupně magisterského. Přibližuje možnosti uplatnění týmové práce při řešení sociálních projektů neziskové povahy. Východiskem je aplikace generického marketingu na specifickou formu sociálních problémů. Obsahem kurzu je rozšíření reciproční kooperace   s organizacemi neziskového sektoru se zaměřením na zpracování projektů neziskových organizací v aktuálním sociálním kontextu partnerského prostředí. Při zpracování projektů bude kladen důraz na systémové teoretické řešení všech fází marketingového procesu, stejně jako na jejich praktickou realizaci.

 Předmět je ukončen formou zápočtu v zimním i v letním semestru.

 

 

PROJEKTY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2012/2013 

Zimní semestr

 

Mezinárodní festival outdoorových filmů ve Zlíně

 

- spolupráce studentů FMK s Magistrátem města Zlína na přípravě a realizaci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně.

 

Realizace:

Vedoucí projektu:  Kamila Gamalová                  Kontakt: kamila.gamalova@centrum.cz

 

 

 Konference Českého červeného kříže

 

- realizace konference ČČK Zlín v rámci připravované kampaně cílené na mladou generaci se zaměřením na dárcovství krve

 

Realizace:

Vedoucí projektu:                                                   Kontakt:  

                      

 

PARAPARÁDA  aneb Spolu jedem světem

 

-  smyslem projektu je „bourání bariér" mezi „světem handicapovaných a světem lidí bez handicapu" (2003 - Evropský rok lidí       s postižením ve Zlínském kraji); náplň projektu spočívá v přípravě zábavného sportovního odpoledne pro družstva handicapovaných s představiteli města, kraje, policie, pedagogů

 

Realizace: prosinec 2012

Vedoucí projektu:  Kristýna Lysáková                                              Kontakt:  

 

 

Němá tvář

-·  projekt vycházející ze spolupráce studentů FMK s Magistrátem města Zlína, jehož cílem je formou zajímavých akcí podpořit komunikaci neziskových organizací, v daném případě konkrétně pro Útulek pro zvířata v nouzi Vršava – Zlín

 

Realizace:

Vedoucí projektu                                              Kontakt:  

 

 

Letní semestr

 

 

Život není zebra

 

- cílem projektu je upozornění na neziskové organizace v regionu a seznámení veřejnosti s jejich činností. Záměrem projektu je vytvoření koncepce prezentace NO a koordinace činnosti. Součástí pak bude cyklus workshopů a přednášek - doplněných výstavou, na které se budou prezentovat NO regionu

 

Realizace:

Vedoucí projektu: Jana Sklenářová                                              Kontakt:  

 

Den vody

 

-  zábavná akce pro děti základních škol realizovaná v Městských lázních Zlín, jejímž cílem je přiblížit zlínské mladé populaci zdravý životní styl

 

Realizace:

Vedoucí projektu: Ivana Honzková                                             Kontakt:  

 

Němá tvář

- projekt vycházející ze spolupráce studentů FMK s Magistrátem města Zlína, jehož cílem je formou zajímavých akcí podpořit komunikaci neziskových organizací, v daném případě konkrétně pro Útulek pro zvířata v nouzi Vršava – Zlín

Realizace: průběžně

Vedoucí projektu:  Jakub Žirovnický                                        Kontakt:                                                      

 

 

FajnDen 2011

 

-  spolupráce se speciálními školami a ústavy pro mentálně postiženou mládež na Slovensku i v ČR; cílem projektu je příprava a realizace zábavného dne pro děti s mentálním postižením a vytvoření spolupráce mezi speciálními školami a ústavy ve Zlínském kraji a na Slovensku

Realizace:

Vedoucí projektu:                                                           Kontakt:

 

 

Percipio

 

-  benefiční akce, jejíž výtěžek jde na podporu vybrané neziskové organizace ve zlínském regionu, která se uskuteční v prostorách Městských lázní Zlín a získaná finanční částka bude předána sluchově postiženým dětem ZK

Realizace: březen 2013

Vedoucí projektu: Lukáš Vaďura                                   Kontakt:

Duhová kulička

 

- příprava a realizace česko-slovenského mezinárodního festivalu etické reklamy zaměřeného na mezinárodní soutěž reklamních spotů, tiskové a internetové reklamy, který je pořádán v rámci jubilejního 50. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně

 

Realizace: květen/červen 2013

Vedoucí projektu:  Tereza Raidová                                                              Kontakt:

 

Český červený kříž

-   spolupráce se zlínskou pobočkou ČČK při přípravě kampaně cílené na mladou generaci se zaměřením na dárcovství krve a současně organizace 3. ročníku podzimní konference ČČK Zlín pod názvem Cesty krve

Realizace:

Vedoucí projektu:                                                                   Kontakt:  

 

 SAMARI

- příprava projektů pro občanské sdružení SAMARI směřující k podpoře adopce na dálku

Realizace: průběžně

Vedoucí projektu:                                                                    Kontakt:

 

 

Dobročinný obchůdek Dotek ve Vizovicích

-   příprava projektů pro Nadaci Malý Noe, jejímž posláním a cílem je aktivní pomoc  dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče.

Realizace: průběžně

Vedoucí projektu: Ivana Honzková                          Kontakt:

 

 

Kontakt: gottlichova@fmk.utb.cz

 

 

kontakt
foto Marcela Göttlichová
Pedagog
Marcela Göttlichová

tel.: +420576 034401
email: gottlichova@fmk.utb.cz
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality | PRON1,2 | DEUK1,2 | KDEK1,2 | MLURE | Admin