DEUK1,2

Komplexní přehled dějin kultury se zaměřením na klíčové body v dějinách evropské kultury v přímé souvislosti s dějinami obecnými. Cílem kurzu je postihnout rozmanité formy uměleckého vyjádření především v jejich komunikační roli ve vývoji lidské společnosti se zaměřením na přiblížení výpovědní hodnoty uměleckého artefaktu ve vztahu k autentickým sociálním, uměleckým a ekonomickým tendencím. Přiblížit pojetí umění jako nejvyšší formy duchovní kultury, vytýčit primárních tendence a následně epochy, proudy a směry v dějinách kultury a umění. Vývojový přehled směřuje od prvotních pravěkým forem přes počátky starověkých civilizací a charakteristiku středověku k období novověku s odrazem ve vývojových liniích umění 19. a 20. století.  Akcent bude kladen na pochopení umělecké formy komunikace v dějinném vývoji.

Zimní semestr bude ukončen klasifikovaným zápočtem na základě zpracované seminární práce, letní semestr bude ukončen rovněž klasifikovaným zápočtem vzhledem ke znalostem studentů ověřených formou písemného testu.

kontakt
foto Marcela Göttlichová
Pedagog
Marcela Göttlichová

tel.: +420576 034401
email: gottlichova@fmk.utb.cz
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality | PRON1,2 | DEUK1,2 | KDEK1,2 | MLURE | Admin